webtrix
viac ako webdizajn...

Tvorba web stránoktvorba web stranok

V modernej dobe sú web stránky pre firmy inteligentným a efektívnym riešením, ako povedať svojím klientom čo najviac o svojej činnosti a oboznámiť širokú verejnosť o svojích ponúkaných produktoch a službách.

Pre našich klientov ponúkame tvorbu kvalitných web stránok s jedinečným grafickým dizajnom. Web stránky sú prispôsobené činnosti naších klientov a ponúkajú aktuálne a správne informácie pre ich návštevníkov.

Zameranie web stránok
Naše služby sú ideálne pre:

firmy, inštitúcie, organizácie, občianske združenia a jednotlivcov

Typy web stránok:

statické, dynamické, flashové a kombinácie týchto možností

Štruktúra web stránok
Grafický dizajn:

pozostáva z jedinečných statických a dynamických prvkov tvoriacich pozadie stránky a rôzne grafické doplnky (reklamné banery, online prihlášky, formuláre, kalendár, štatistické ukazovatele, akciové ponuky,...), ktoré z pohľadu návštevníkov alebo klienta považujeme za podstatné.

Obsahová štruktúra stránky:

predstavuje samotný obsah stránky a jeho zrozumiteľné usporiadanie na ploche.


Reklamní partneri

logo

všetky práva vyhradené pre webtrix.sk
© 2010 - 2011 webtrix.sk
logo mirror